خلاصه تصویری کتاب چطور نه بگوییم و در جواب بله بشنویم

چطور نه بگوییم و در جواب بله بشنویم. اثری از ویلیام یوری

خلاصه: دکتر یحیی علوی

نوشته های مرتبط

دیدگاه ها (1)

ارسال یک دیدگاه