کتابخانه

50 روش برای مدیریت تیم فروشاین کتاب با سبک نوشتاری بسیار ساده و به‌روز، نحوه مدیریت تیم فروش را با ۵۰ روش کاربردی شرح داده است. مفاهیم، موضوعات و مباحث اصلی مدیریت تیم فروش مطرح و روش‌های مهم و کارآمد در مدیریت تیم فروش به زبانی ساده و شیوا نقل شده است و مترجمان کوشیده اند تا در ترجمه مطالب کتاب، بومی‌سازی مفاهیم را طبق فرهنگ فروش در کشور ایران لحاظ کنند. فصول و عناوین کلی این کتاب شامل «توسعه فردی»، «ارتباطات»، «ایجاد روابط»، «انگیزه» و «پیشرفت فردی و تیمی» است که در هر بخش ترفندهایی کاربردی با مثال شرح داده‌ شده‌اند.

برای خرید کتاب 50 روش برای مدیریت تیم فروش، نوشته دکتر یحیی علوی، می توانید از لینک زیر اقدام کنید:
 
 
 

تبلیفات و فروش
جورج بلچ، مایکل بلچ
از الف تا ی بینش بازاریابی
فیلیپ کاتلر
شکاف در برند
مارتی نئومیر
کف فروشت را بالا ببر
باب اوریچانک
شکاف بین دانش و عمل
جفری پفری و رابرت ساتن
با پلنگ ها قدم بزن
جفری مارکس
بهترین رازهای ایجاد انگیزه از زبان بهترین رهبران
جان بالدونی
راهت را پیدا کن
سایمون سینک
دانش دوست یابی
پاتریک کینگ
آیین دوست یابی
دیل کارنگی
چه کسی مرا تکان داد
اسپنسر جانسون
گاو بنفش
ست گادین