بازاریابی

ژانویه 19, 2017

خلاصه متن کتاب مهارت های فروش – فردریک اوکلاند

خلاصه متن کتاب مهارت های فروش – فردریک اوکلاند خلاصه متن کتاب مهارت های فروش – فردریک اوکلاند from Yahya Alavi یحیی علوی
دسامبر 19, 2016

خلاصه متن کتاب ژرفای زن بودن – مورين مورداك

خلاصه متن کتاب ژرفای زن بودن – مورين مورداك خلاصه متن کتاب ژرفای زن بودن – مورین مورداک from Yahya Alavi یحیی علوی
می 30, 2016

خلاصه تصویری کتاب چطور نه بگوییم و در جواب بله بشنویم

چطور نه بگوییم و در جواب بله بشنویم. اثری از ویلیام یوری خلاصه: دکتر یحیی علوی چطور نه بگوییم و در جواب بله بشنویم – ویلیام یوری […]