زبان بدن ، علمی با بی نهایت زاویه

زبان بدن ، علمی با بی نهایت زاویه در سالهای اخیر تحقیقات زیادی توسط دانشگاه ها…


شرکت ها باید برای سقوط اقتصادی بعدی آماده باشند

شرکت ها باید برای سقوط اقتصادیِ بعدی آماده باشند بسیاری از اقتصاد دان ها یک…


تاثیر مخارج مصرف کنندگان بر صنایع مختلف در دوران کووید-۱۹

تاثیر مخارج مصرف کنندگان بر صنایع مختلف در دوران کووید-۱۹  مخارج مصرف کنندگان…


تاثیر کووید-۱۹ بر محبوبیت اپلیکیشن ها

تاثیر کووید-۱۹ بر محبوبیت اپلیکیشن ها ایزوله سازی و انزوای ایجاد شده به دلیل…


فروش های پیشرو در دوران بحران کرونا

فروش های پیشرو در دوران بحران کرونا در دوران بحران ویروس کرونا و نامطمئنی های…


فرصتی که در هر بحران نهفته است.

فرصتی که در هر بحران نهفته است همه‌ی ما میدانیم که در زبان چینی از یک کلمه‌ی…


چرا مربیگری مهم است؟

چرا مربیگری مهم است؟ آمار در این باره چه می گوید؟ میتوان اهمیت مربیگری را بطور…