زندگی نامه انوشه انصاری

زندگی نامه انوشه انصاری

هر چند بسیاری انوشه انصاری را به عنوان اولین زن کیهان‌گرد و اولین ایرانی که به…


زندگی‌نامه لئوناردو دل وکیو

زندگی‌نامه لئوناردو دل وکیو

لئوناردو دل وکیو (Leonardo Del Vecchio)، در فقر مطلق به دنیا آمد و در حالی از…


زندگینامه بابک فردوسی

زندگی نامه بابک فردوسی

ایران، آمریکا، ناسا، مریخ و مدل موی خروسی کلماتی هستند که نام بابک فردوسی را…


فیروز نادری

فیروز نادری ؛ رهبری برجسته برای ناسا

در میان ایرانیان مهاجر، افراد موفق در حوزه‌های مختلف کم نیستند اما فیروز نادری…


محمد کریم فضلی: پدر صنایع شوینده ایران

محمد کریم فضلی: پدر صنایع شوینده ایران

محمد کریم فضلی را می‌توان یکی از موفق‌ترین کارآفرینان جهان دانست چراکه جناب…


دارا خسروشاهی: مغز متفکر رشد کسب و کارهای در بحران

دارا خسروشاهی: مغز متفکر رشد کسب و کارهای در بحران

اگر نام برجسته‌ترین مدیران جهان را در اینترنت جستجو کنید، در بسیاری از لیست‌های…