استاد فروش

دکتر یحیی علوی

دکترای بازاریابی و رفتار مصرف کننده

\"\"

مدرس دوره های مهارتی فروش، بازاریابی و مذاکره

او بیش از ۲۰۰ کارگاه آموزشی فروش و بازاریابی را با بیش از 300،000 دانش پذیر حضوری همراه با ارائه مشاوره توسعه کسب و کار برای شرکت های بزرگ ارائه کرده است.


بیشتر بدانید …

\"\"

دوره های ویژه استاد فروش

شامل سه دوره کامل فروش حرفه ای، مهندسی فروش و بازاریابی و خودفروشی و هوش خیابانی

\"خودفروشی

خودفروشی و هوش خیابانی

خود فروشی یا به عبارت دیگر پرسونال برندینگ یا برندسازی شخصی، یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین مواردی است که صاحبین کسب و کار‌ها باید به آن توجه خاصی داشته باشند.


\"مدیریت

مدیریت و مهندسی فروش

دوره مهندسی فروش مانند یک دانشگاه فروش است که مهم ترین موارد را در حوزه فروش به شما آموزش می دهد و از شما یک فروشنده و مدیر فروش همه فن حریف می سازد.


\"مذاکره

فروشندگی حرفه ای

آموزش مهارت استادی فروش که یک فروشنده که می خواهد در بازار کنونی که از فروشندگان متعدد و توانمند اشباع شده است فعالیت نماید.

رزومه کامل استاد فروش دکتر یحیی علوی

\"استاد