چرا مربیگری مهم است؟

به دیگران هم نشان دهید:

چرا مربیگری مهم است؟ آمار در این باره چه می گوید؟

میتوان اهمیت مربیگری را بطور روزمره در درگیر و تربیت کردنِ رهبر های آینده و امروزه مشاهده کرد. آمار می توانند این موضوع را بهتر توضیح دهند:

۷۱ درصد از شرکت های لیستِ ۵۰۰ شرکت برتر مجله‌ی Fortune برنامه های مربیگری دارند. چرا اینطور است؟ چون سرمایه گذاری کردن در تواناییِ رهبریِ افراد باعثِ افزایش بازده در زمینه های عملکرد، تولید و نوآوری می شود. (مراکز رهبری محل کار، ۲۰۱۶)

با جمع آوری داده ها از ۱۰۰۰ کارمند،آمار زیر را بدست آوردیم (گارتنر، ۲۰۰۶):

  • ۲۵٪ از کارمندانی که در برنامه های مربیگری شرکت کردند افزایش سطح حقوق داشتند، در مقابل تنها ۵٪ از کارمندانی که در این برنامه ها شرکت نکرده بودند.
  • کارمندانی که مربی داشتند، پنج برابر بیشتر از آنهایی که نداشتند موفق به ارتقاء مقام خود در محل کار شدند.
  • تواناییِ حفظ مطالب در کارمندانی که در برنامه های مربیگری شرکت کرده بودند، هم در کسی که مربیگری شده (۲۲٪) و هم در مربی (۲۰٪) بیشتر از افرادی بوده است که در این برنامه ها شرکت نکرده بودند.

 

 

\"\"

 

 

درمورد مدیر عامل هایی که در برنامه های مربیگری شرکت کرده بودند (بررسی کسب و کار دانشگاه هاروارد، ۲۰۱۵):

  • ۸۴٪ از آنها عقیده داشتند این برنامه ها باعث شده بود آنها از اشتباه های بسیار زیان آور اجتناب کنند.
  • ۸۴٪ از آنها سریع تر در وظایفشان مهارت پیدا کردند.
  • ۶۹٪ از آنها تصمیم های بهتری می گرفتند.

 

 

\"\"

 

 

تحقیقات همچنان نشان میدهد:

  • جوان هایی که قصدِ ماندن در محیط کارِ خود در پنج سال آینده را دارند، احتمالِ این که مربی داشته باشند از اینکه نداشته باشند دوبرابر بیشتر است. (۳۲٪)
  • افرادی که در برنامه های مربیگری شرکت میکنند اگر اهداف خود را یادداشت کنند احتمال دست یابیشان به آن هدف ۴۰٪ افزایش می یابد. اگر با کسی درمورد اهدافشان صحبت کنند که آنها را نسبت به آن هدف مسئول می داند، مانند یک مربی، این آمار به ۷۱٪ افزایش پیدا میکند.
  • ۸۹٪ از افرادی که مربیگری شده‌اند بعد ها خود تبدیل به مربی میشوند و بدین ترتیب چرخه‌ای از یادگیری و مربیگری ایجاد میشود.

درباره دکتر یحیی علوی

برگزاری بیش از 500 کارگاه در زمینه بازاریابی، فروش و هوش هیجانی در طول 12 سال برای دانشگاه ها و موسسات معتبر داخلی و خارجی و همچنین مشـاور برندهای مطرح کسب و کار

آخرین مقالات

مارو دنبال کنید